Logo Miasteczka Western - Jack's City
Miasto Wroclaw   Partynice  
Žwistak - produkcja i wynajem kolejek turystycznych
Kowboje z miasteczka western city - jack's cityHistoria
W pazdzierniku 2004 powstaje koncepcja architektoniczna miasteczka westernowego autorstwa Jerzego Grochowskiego.
Projekt ogrodzenia i koralu (etap 0), a takze pierwszego etapu inwestycji jest gotowy w kwietniu 2005

DSC02767 - Jack's City DSC02773 - Jack's City

ETAP 0 Ogrodzenie i koral

Prace zwi´┐Żzane z Jack's City zostaly zainicjowane w kwietniu 2005. Ten etap prac obejmowa´┐Ż budow´┐Ż ogrodzenia oraz koral (wybieg dla koni) i finansowany by´┐Ż przez Gmin´┐Ż Wroc´┐Żaw. Odbi´┐Żr prac nast´┐Żpi´┐Ż w lipcu 2005

DSCF0057 - Jack's City

ETAP 1

Kolejny etap i wszystkie nast´┐Żpne s´┐Ż ju´┐Ż finansowane przez SPUK. W roku 2006 powstaj´┐Ż fasady ´┐Żciany wschodniej i zachodniej "Main Street", wiata handlowa, wiata stacji kolejowej, wiatrak, p´┐Żuczka zlota, nawierzchnia "Main Street", pole totemw, zakupione zosta´┐Ży namioty wioski indianskiej (tipi) itp.

DSCF1759 - Jack's City DSCF2011 - Jack's City

W roku 2006 na terenie budowanego jeszcze miasteczka odby´┐Żo si´┐Ż kilka imprez o charakterze promocyjnym

P1020509 - Jack's City P1020618 - Jack's City

ETAP 2

Korzystajac ze sprzyjaj´┐Żcej aury jesieni´┐Ż 2006 przyst´┐Żpilismy do prac zaplanowanych na koniec roku 2007. Fasady budynk´┐Żw usytuowanych wzd´┐Żu´┐Ż "Main Street" zyska´┐Ży brakuj´┐Żce ´┐Żciany i zosta´┐Ży zadaszone. Aktualnie (luty 2007) trwaj´┐Ż jeszcze prace ciesielskie. Rwnolegle powstaje projekt toalet i Saloon.

ETAP 3

Toalety i saloon s´┐Ż ju´┐Ż gotowe (15 maja 2007) pozosta´┐Ży jeszcze drobne prace wyko´┐Żczeniowe. Od 27 maja 2007 chcemy rozpocz´┐Ż´┐Ż normaln´┐Ż eksploatacj´┐Ż objektu.

P1000551 - Jack's City P1000555 - Jack's City
Copyrights © Jack's City 2006-2018